Agroturystyka „Pod Bocianem” i atrakcje Gołuchów

Wypożyczalnia rowerów w agroturystyce Pod Bocianem

Wypożyczalnia rowerów

Agroturystyka „Pod Bocianem” to idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszą nową atrakcją – możliwością wypożyczenia rowerów, abyście mogli jeszcze lepiej cieszyć się urokami naszej okolicy.

Nasze rowery są w doskonałym stanie technicznym, zadbane i gotowe do użytku. Wypożyczalnia działa od kwietnia do października.

Rowery w Agroturystyce Pod Bocianem
Restauracja Zamkowa
Izabella Pizzeria
Cafe Park
MKebab
Sklep Polski
Lewiatan
Dino
LOTOS
  • 650m ok. 9 minuty
  • ok. 4min
  • Stefana i Elżbiety Zamoyskich 1
  • RWXQ+89
Poczta Polska

Wszystkie muzea znajdują się na obszarze parku krajobrazowego oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 400m/ok. 6 minut spaceru.

Zamek Książąt Czartoryskich

Historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną w Gołuchowie liczy ponad 400 lat. Bryła zamku po restauracji w XIX wieku, tylko pozornie ma jednolity charakter renesansu francuskiego.


„Owczarnia”

Jest to obiekt, wchodzący w skład XIX kompleksu zabudowań dworskich. Wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina, pełnił funkcję gospodarczą i jak sugeruje dotychczas zachowana nazwa, był miejscem przetrzymywania owiec.


Muzeum Leśnictwa „Oficyna”

Powstała na bazie wybudowanej w latach 1852-1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim – właścicielom Gołuchowa, którzy w drugiej połowie XIX stulecia podjęli decyzję o adaptacji przemysłowego budynku na cele mieszkalne.


Muzeum Leśnictwa „Dybul”

Jest to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam dwa budynki. Pierwszy z nich wybudowany został w latach 1876-1877 i użytkowany był w dwojaki sposób.


Muzeum Leśnictwa „Powozownia”

Budynek powstał w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego – ówczesnego właściciela Gołuchowa. Zlokalizowany we wschodniej części rezydencji gołuchowskiej, w kompleksie zabudowań gospodarskich, pełnił funkcję stajni dla koni oraz wozowni.


„Obora” znajduje się na tyłach parku krajobrazowego i jest oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 950m/ ok.15 minut spaceru.

Obiekt edukacyjny „Obora”

Obiekt wybudowany w drugiej połowie XIX wieku stanowił część zaplecza gospodarskiego gołuchowskiej rezydencji. W 2006 roku został odremontowany staraniem Ośrodka Kultury Leśnej, przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. „Obora” aktualnie pełni funkcję obiektu edukacyjno-noclegowego. 

Poniższe zabytki znajdują się na terenie parku krajobrazowego oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 400m/ok. 6 minut spaceru.

„Kasa”

Budynek zbudowany w latach 1884-1887 nazywany był intendenturą. Mieściły się w nim biura majątku, w tym kasa, pokój odźwiernego, mieszkanie administratora oraz pokoje gościnne. Jego architekturę oparto na koncepcji francuskiego architekta Maurice Ouradou.


Mauzoleum Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej

Stojące na niewielkim wzniesieniu mauzoleum jest miejscem wiecznego spoczynku Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej – właścicielki gołuchowskiej rezydencji w drugiej połowie XIX wieku. Urodzona w Warszawie, w 1830 roku, księżna Czartoryska, w wieku dwudziestu sześciu lat wyszła za mąż za hrabiego Jana Działyńskiego i wraz z nim zamieszkała w Gołuchowie.


Głaz znajduje się w pobliskim lesie i jest oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 3,3km / ok. 45 minut spaceru.

Kamień św. Jadwigi

Nieopodal Gołuchowa w kompleksie leśnym znajduje się największy w Wielkopolsce i szósty, co do wielkości w kraju głaz narzutowy, zwany Kamieniem św. Jadwigi lub św. Kingi. Jest to najbardziej spektakularny ślad epoki lodowcowej w regionie. 

Kościół znajduje się obrzeżu parku i jest oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 550m / ok. 8 minut spaceru.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

W sąsiedztwie gołuchowskiego parku wznosi się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwotna budowla wczesnobarokowa z roku 1612 została rozebrana przez hitlerowców. W latach 1949-1961 kościół został odbudowany w skromniejszej formie i z odwróceniem rzutu o 180º.

Pokazowa zagroda zwierząt znajduje się obrzeżu parku i jest oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 1,8km / ok. 23 minut spaceru.

Pokazowa zagroda zwierząt

W pobliskim lesie, w sąsiedztwie parku, na ogrodzonym terenie o powierzchni 24ha, żyje stado żubrów. W zagrodzie oglądać można również dziki, koniki polskie i daniele.

Parku krajobrazowy jest oddalonego od Agroturystyki Pod Bocianem o 400m/ok. 6 minut spaceru.

Park – arboretum

Zajmuje powierzchnię 158,05 hektara. Został zaprojektowany w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, w stylu angielskim. Bezpośrednimi inicjatorami jego powstania byli ówcześni właściciele Gołuchowa Izabella z Czartoryskich Działyńska i jej mąż Jan Działyński. W celu realizacji swojej koncepcji, utworzenia parku wzorowanego na najlepszych założeniach ogrodowych Europy, zatrudnili utalentowanego ogrodnika Adama Kubaszewskiego. Park tworzony był w kilku etapach, a końcowy efekt był już widoczny pod koniec XIX wieku, kiedy to zajmował powierzchnię przekraczającą 150 hektarów.

Trasa kajakowa

Rzeką Prosną, biegnącą wzdłuż wschodniej granicy gminy, prowadzi szlak kajakowy rozpoczynający się w Bogusławiu – gmina Gołuchów i biegnące aż do miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki. Trasa liczy 25 km. Nurt rzeki jest spokojny i tylko miejscami przyspiesza.


Szlak żółty: Pleszew-Lenartowice-Tursko, 14,0 km

Szlak żółty: Pleszew-Lenartowice-Tursko, 14,0 km. Szlak wiedzie najpierw przez tereny rolnicze, a następnie przez lasy w sąsiedztwie doliny Neru. Ładny krajobraz, niektóre drogi nieco piaszczyste.


Szlak żółty: Gołuchów-Kucharki-Sobótka,16,6 km

Szlak żółty: Gołuchów-Kucharki-Sobótka,16,6 km. Trasa jest przeważnie bezleśna, ale wiodąca terenem ładnym pod względem krajobrazu. Po drodze kilka ciekawych zabytków. Wycieczkę rozpoczynamy przy bramie parku w Gołuchowie (0,0 km). 


Szlak niebieski: Gołuchów-Kuchary, 7,1 km

Szlak niebieski: Gołuchów-Kuchary, 7,1 km Szlak wiedzie przez urozmaicone tereny leśne w okolicach Gołuchowa – do mogił pomordowanych, wielkiego głazu i ośrodka rehabilitacyjnego. Początek szlaku znajduje się przy bramie wejściowej do parku w Gołuchowie (0,0 km).


Szlak czerwony: Gołuchów-Tursko-Grodzisko, 14,2 km

Szlak czerwony: Gołuchów-Tursko-Grodzisko, 14,2 km Trasa urozmaicona, choć wiodąca w dużej mierze terenem bezleśnym – równolegle do doliny Prosny w pewnej od niej odległości. Wykorzystując przystanki PKS w Tursku, Bogusławiu i Rokutowie można ją podzielić na krótsze odcinki.


Zamieszczone na powyższej stronie materiały pochodzą ze strony: Urząd Gminy Gołuchów. Są chronione prawami autorskimi.